top of page
IMG_2584.JPG

Water treadmill

Vattentrask  (water treadmill) är ett träningsredskap där hunden går på ett rullband i vatten.

I vattentrasken arbetar man med olika vattennivåer, hastigheter, samt lutning på bandet, anpassat efter hundens fysiska förutsättningar. Syftet med vattentrasken är att framkalla rörelser i vattnet som hunden har svårt/eller inte kan få till utan stöd av vattnet.

Med hjälp av vattnet kan vi både avlasta leder och skapa motstånd i vattnet vilket kan förändra hundens rörelsemönster.

Träning i vattentrask används flitigt i rehabiliteringen men också i friskvårdande syfte för att stärka muskulatur och kondition eller för få att ner hunden i vikt.

Träningen sker högst kontrollerat tillsammans med utbildad rehabpersonal.

Vi lär hunden genom en introduktion på hundens villkor att lära sig uppskatta vattentrasken.

Har du en remiss från din veterinär kan besöken täckas helt eller delvis av din försäkring.

Maila remissen till "info@hundlandetnorrasthlm.se"

Pris: 550 kr/tillfälle  eller

10 ggr för 5000 kr

 

bottom of page