top of page
IMG_4702 2.JPG


Rehabilitering/ Friskvård första besöket

Efter en operation/skada i rörelseapparaten behövs rehabiliteringen för att skapa det bästa förutsättningarna för att din hund skall återfå bästa möjliga rörelsemönster, styrka och funktion.

Hunden är i behov av rehabilitering vid skador och problem i hundens skelett, muskler, leder, ligament och nervsystem.

Även kroniska sjukdomar behöver rehabiliteras. En kronisk sjukdom går inte att bota men genom rehabilitering kan man bromsa utvecklingen och skapa bästa förutsättningarna för hundens livskvalitet.

 

Exempel på diagnoser där rehabilitering behövs är: 

  •     Osteokondros (OCD)

  • Artros

  •     Höftleds- och armbågsledsdysplasi (HD/ED)  

  •     Korsbandsskador

  •     Diskbråck

  •     Spondylos

  •     L7/S1-syndrom

  • Patellaluxation

  • Kontrakturer och muskelinflammationer

  • Ligamentskador

 

Vid ert första besök här tittar vi på hundens i rörelse, undersöker hundens leder, muskler och ligament.

Detta för att skapa oss en bra bild av din hunds fysiska status.

Med den information vi får under besöket kan vi ge dig och din hund det bästa förutsättningarna för att komma tillbaka efter en eventuell skada eller operation och tillsammans sätta en plan för vidare träning eller ev behandling.

Bokar du en Rehabilitering/friskvård nybesök (60 min) får du med dig rekommendationer hem, samt eventuell behandling som behövs vid samma tillfälle. Är du endast ute efter en kontroll av din hunds fysiska status i rörelseapparaten bokar du endast en Friskvårdskontroll (45 minuter).

Har ni redan besökt veterinär och fått en diagnos, är det toppen om ni mailar/tar med journalkopia och ev. remiss.

Be veterinären maila remissen till "info@hundlandetnorrasthlm.se"

Om du får en remiss från din veterinär, kommer kostnaderna för

rehabiliteringen att täckas helt eller delvis beroende på din försäkring.

När ni kommer hit på remiss sker behandling alltid i samråd med remitterande veterinär.

Tid: 45min60 min

Pris: 790 /950 kr

IMG_4701.JPG
bottom of page