IMG_2244.JPG

Laserbehandling

Lågeffektlaserbehandling är en riskfri och smärtfri metod att behandla smärttillstånd, muskler, senor, leder, inflammationer mm. Laser stimulerar celler att självläka samt kroppens eget immunförsvar. 

Medicinsk laserbehandling, Low Level Laser Therapy (LLLT) är en väl beprövad behandlingsmetod som använts sedan 1960 talet. Över 40 års forskning inom området laserljus visar att metoden framgångsrikt kan användas för att minska smärta och främja läkning. 

Laserljuset appliceras i kontakt med normalfrisk hud. Känslig, eller skadad hud och öppna sår behandlas i icke-kontakt på ett avstånd av någon eller några centimeter. För att få en bra behandlingseffekt behöver laserljuset kunna genomtränga vävnaden och nå det område som är tänkt att behandlas.

När laserljus appliceras på hud eller vävnad absorberas, reflekteras, och sprids det åt flera håll. Ju längre ner i vävnaden desto svagare blir ljuset. Därför används en större energimängd laserljus vid behandling av exempelvis muskulatur och leder, i jämförelse med ett öppet sår.

 

Laser rekommenderas till den hund som behöver hjälp med:

  • Smärta

  • Inflammation

  • Muskelskador, muskelspänningar och inflammationer

  • Senskador, stukning eller sträckning

  • Frakturer

  • Artros

  • Ryggproblematik (såsom diskbråck/spondylos etc)

  • Sårläkning

  • Ärrvävnader 

                                                     Är det ditt första besök hos oss? 

Boka en friskvårdskontroll inkl.behandling.