top of page
35987463_1052262414926908_48266730030204

GDPR- Så behandlar vi dina personuppgifter

Du har säkert hört talas om GDPR (General Data Protection Regulation) som är den nya EU- förordningen som börjar gälla på fredag den 25 maj. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen och reglerar hur företag får behandla personuppgifter. För oss på Hundlandet Norra Sthlm är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför kan du ta del av hur vi samlar in och behandlar den data som vi sparar i vår integritetspolicy.

Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att kunna ge dig relevant information, personliga erbjudanden och ännu bättre service.
Du behöver inte göra något, men läs gärna vår integritetspolicy.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Hundlandet Norra Sthlm ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med
gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Hundlandet Norra Sthlm AB, org. nr 559165-9312, Nytorpsvägen 20B 18371 Täby.

 

 

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Hundlandet Norra Sthlm samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna
genomföra köp, prenumerera på vårt nyhetsbrev samt kontakta oss för service och information.
Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:
•Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av tjänst
och fakturering
•Möjliggöra kundservice
•Ge dig relevant information som kallelser och inpasseringskoder via e-post samt sms.
•Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling
•Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?
Hundlandet Norra Sthlm samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:
•Namn.
•Telefonnummer.
•E-postadress.
•Personnummer. Då du väljer att betala med faktura får du även ange ditt personnummer.
Personnumret lagras inte av Hundlandet Norra Sthlm utan sparas av vår samarbetspartner
Klarna.
•Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos Hundlandet Norra Sthlm utan sparas av vår
samarbetspartner Klarna.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som
uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel
bokföringslagen.
Hundlandet Norra Sthlm sparar personuppgifter om dig som kund så länge ditt konto är aktivt
eller till det att du väljer att avsluta det. Dina uppgifter kommer att raderas senast 2 månader efter
att vi mottagit din uppsägning.

 

 

VILKA HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
På Hundlandet Norra Sthlm hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder
för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som
behöver dem behandlar dem.
Hundlandet Norra Sthlm kan komma att lämna dina uppgifter till tredje part dock aldrig andra
än Boka Direkt som är bokningssystemet, Klarna som är betalningssystemet samt eventuell Veterinär som  vi mottar en remiss ifrån.
Hundlandet Norra Sthlm säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

RÄTTELSE AV DINA PERSONUPPGIFTER
Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att
begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Hundlandet Norra Sthlm kommer att
tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig
medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina
personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

 

 

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY
Hundlandet Norra Sthlm förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring
träder i kraft informeras du via e-post. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att kontakta oss
och avsluta ditt konto.

 

KONTAKTINFORMATION
Du är välkommen att kontakta oss på e-post: info@hundlandetnorrasthlm.se eller om
du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.

bottom of page